top of page

BILLEDSKOLEN I KØDBYEN

I 2000 besluttede Københavns Kommune at flytte institutionerne Billedskolen, Musikskolen og Teaterbutikken til Den Brune Kødby på Vesterbro som et led i en samlet plan om at skabe et børnekulturområde i København.

Billedskolen er en del af Københavns Kommunes skolevæsen, hvor interesserede elever fra 1.-10. klasse kan få frivillig undervisning i tegning, maling og andre billedskabende udtryk.

Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne, frie udtryk. Undervisningen forestås af kunstnere og foregår i en dialog mellem den voksne underviser og eleven.

 

Det har været væsentligt at skabe en ramme for skolen, hvor de enkelte fag kan etablere sig i et åbent og tværfagligt miljø med høj grad af både funktionel og rumlig fleksibilitet.

Billedskolen i Tvillingehallen fremstår, efter ombygning, som ét stort rum med de oprindelige tegl- og flisebeklædte vægge, med tydelige spor af tidligere tiders aktiviteter. Store glaspartier i de oprindelige porte, staldvinduer og ovenlys sikrer et varieret dagslysindfald i bygningen.

Bygherre

Adresse

Type byggeri 

Bruttoareal

Byggeår

Budget

Arkitekt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Københavns Kommune
Den brune kødby, Kbh V
Nyindretning og renovering
1.200m²
2001

Anlægssum 15 mio

Al-Gruppen, Projektleder og direktør Martin Trier Mørk

© 2013 by Trier arkitekter aps

bottom of page